flag Судова влада України

Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Київського

районного суду м. Донецька

від 5.11.2012 р. № 292-I

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Київського районного суду м. Донецька

 

1.    Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.    Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.    Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4.    Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5.    Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстривідправлення кореспонденції тощо).

6.    Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7.    Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).

8.    Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).

9.    Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10.    Відомості, що можуть міститися в документах суду:

11.    які становиться внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

12.    щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду ( протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

13.    з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

14.    з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

15.    стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

16.    щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

17.    які містять матеріали службових розслідувань.

18.    Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

19.    Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

20.    Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

21.    Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.